سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

بازدید از ویدئو

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1
Instagram Views [Max: 2M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 5M/Day] 💧
0.01
100 / 2000000

لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
7
Instagram Likes [REAL] [25K] [Lifetime Guaranteed] [Start Time: 5 Minute] [Speed: 10K/Hour]💧
0.08
10 / 25000

فالوور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
9
Instagram Followers [Max: 25K] [Refill: No] [Start Time: 1 Hour] [Speed: 30K/Day]
0.23
10 / 25000
8
Instagram Followers [Refill: No Refill] [Max: 200K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 5K/Day] 🔥
0.23
50 / 200000
10
Instagram Followers [Max: 80K] [Refill: No] [Start Time: 1 Hour] [Speed: 30K/Day]
0.31
10 / 50000

ریلز اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2
Instagram Comments [CUSTOM] [Max: 5K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: INSTANT]
6.5
2 / 5000

ریچ ویدئو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4
Instagram Video Reach [Max: 30K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 30K/Day] 💧
0.59
100 / 30000

ایمپرشن اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
3
Instagram Impressions [Photo + Explore + Home] [Max: 1M] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: INSTANT]
0.07
100 / 1000000

ریچ عکس اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
5
Instagram Photo Reach [Max: 30K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 30K/Day] 💧
0.78
100 / 30000

سیو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6
Instagram Saves [Max: 50K] [Start Time: 0-1 Hour] [Speed: 50K/Day]
0.06
100 / 15000